Trung tâm tình báo Hoàn Cầu Việt Nam ( Tên gọi khác: Công ty thám tử Hoàn Cầu ) là cơ quan tình báo thông tin chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam, đơn vị hoạt động điều tra, tìm kiếm và cung cấp thông tin theo hợp đồng. Các dịch vụ mà văn phòng tình báo Hoàn Cầu Việt Nam hoạt động dựa trên cơ sở cung cấp thông tin, thông qua các hoạt động khai thác, phân tích, điều tra, theo dõi, giám sát và tìm kiếm thông tin theo yêu cầu.

BÀI MỚI