Trung tâm tình báo Hoàn Cầu Việt Nam là đơn vị điều tra và cung cấp thông tin chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam, các dịch vụ mà văn phòng tình báo Hoàn Cầu Việt Nam hoạt động dựa trên cơ sở cung cấp thông tin, thông qua các hoạt động khai thác, phân tích, điều tra, theo dõi, giám sát và tìm kiếm thông tin theo yêu cầu.

BÀI MỚI

Thám tử tư: 0967185789