Home / Pháp luật / Ngoại tình có được quyền nuôi con? Khi nào bị tước quyền nuôi con?

Ngoại tình có được quyền nuôi con? Khi nào bị tước quyền nuôi con?

Vợ chồng ngoại tình có được quyền nuôi con không? Những trường hợp nào thì người ngoại tình dẫn tới hậu quả ly hôn thì sẽ bị tước quyền nuôi con? Những loại bằng chứng để giành quyền nuôi con khi ly hôn bao gồm những gì? Dưới đây, trung tâm tình báo Hoàn Cầu Việt Nam sẽ giải đáp các bạn một cách chi tiết và dễ hiểu nhất.

Vợ chồng ngoại tình có được quyền nuôi con khi ly hôn không?

1. Vợ chồng ngoại tình có được quyền nuôi con không?

Theo quy định thì khi ly hôn cả vợ và chồng đều có giành quyền nuôi con là ngang nhau, tuy nhiên người nào có điều kiện kinh tế tốt hơn, có nhiều thời gian dành cho con hơn, có công việc ổn định, có nhân phẩm đạo đức tốt hơn, người nào có ít lỗi hơn… thì người đó sẽ có lợi thế nhiều hơn khi giành quyền nuôi con trước Tòa án.

1.1. Vợ, chồng ngoại tình có được quyền nuôi con không?

Để hiểu chính xác việc vợ, chồng ngoại tình có được quyền nuôi con khi ly hôn không thì chúng tôi xin trích dẫn luật hôn nhân gia đình 2015 có hiệu lực thi hành tới thời điểm hiện tại như sau:

Căn cứ pháp lý tại điều 81 bộ luật hôn nhân gia đình 2014 quy định cụ thể như sau:

“Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con”.

– Như vậy, theo luật hôn nhân gia đình 2015 thì cả vợ và chồng khi ngoại tình vẫn được giành quyền nuôi con, việc ngoại tình chỉ khiến cho họ bị hạn chế quyền nuôi con, bị yếu thế khi giành quyền nuôi con mà thôi.

Vợ chồng ngoại tình có được quyền nuôi con khi ly hôn không?

( Vợ chồng ngoại tình có được quyền nuôi con khi ly hôn không? Ảnh minh họa )

Trong trường hợp con dưới 36 tháng tuổi thì sẽ được Tòa an giao trực tiếp cho người mẹ nuôi. Trừ trường hợp người mẹ không có đủ các điều kiện để chăm sóc con thi sẽ được Tòa án xem xét lại để giao cho một người khác có đủ điều kiện tốt hơn để bảo đảm cho ích của con được tốt nhất.

Do vậy, nếu người mẹ thực sự muốn giành quyền nuôi con trong trường hợp con dưới 36 tháng tuổi này thì cần phải nhanh chóng kiếm cho mình một công việc ổn định trước khi ra Tòa.

1.2. Khi nào thì vợ, chồng ngoại tình bị tước quyền nuôi con?

Xin lưu ý rằng, quy định chỉ nêu việc hạn chế quyền / tước quyền nuôi con chỉ áp dụng đối với người con chưa vị thành niên, còn người con nếu đã đủ tuổi thành niên thì sẽ không bị tước quyền.

– Những trường hợp bị tước quyền nuôi con chưa thành niên

Trong trường người được tòa án giao cho quyền nuôi con, nhưng trong quá trình nuôi con mà người đó có lối sống đồi trụy, thường xuyên đánh đập con, thường xuyên xâm phạm đến danh dự của con, xúi giục ép buộc con làm những điều trái đạo đức và pháp luật thì có thể bị tước quyền nuôi con.

Theo điều 85 bộ luật hôn nhân gia đình 2014 thì cha, mẹ có thể bị hạn chế quyền nuôi con đối với con chưa thành niên trong những trường hợp cụ thể sau đây:

“Điều 85. Hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên

1. Cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên trong các trường hợp sau đây:

a) Bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con;

b) Phá tán tài sản của con;

c) Có lối sống đồi trụy;

d) Xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

Như vậy, cha mẹ ngoại tình (hoặc không ngoại tình) nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a, b, c, d của khoản 1 điều 85 bộ luật hôn nhân gia đình 2014 thì sẽ bị hạn chế quyền nuôi con (tước quyền nuôi con có thời hạn)

Vợ, chồng ngoại tình có bị tước quyền nuôi con không?

( Ngoại tình có được quyền nuôi con, có bị hạn chế / tước quyền nuôi con không? Ảnh minh họa )

Hạn chế / tước quyền nuôi con của người đang trực tiếp nuôi con, hoặc trước khi ly hôn là có những căn cứ cụ thể, dưới đây là thời gian bị tòa án hạn chế / tước quyền nuôi con.

– Cha, mẹ bị tước quyền nuôi con chưa thành niên trong thời gian bao lâu?

Quy định về thời gian tước quyền / hạn chế quyền nuôi con được thể hiện tại khoản 2 điều 85 bộ luật hôn nhân gia đình 2015.

“Điều 85. Hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên

2. Căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, Tòa án có thể tự mình hoặc theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 86 của Luật này ra quyết định không cho cha, mẹ trông nom, chăm sóc, giáo dục con, quản lý tài sản riêng của con hoặc đại diện theo pháp luật cho con trong thời hạn từ 01 năm đến 05 năm. Tòa án có thể xem xét việc rút ngắn thời hạn này”.

Như vậy, cha mẹ có thể bị hạn chế quyền / tước quyền nuôi con trong khoảng thời gian từ 1 – 5 năm, hoặc tùy thuộc vào từng tính chất của sự việc mà Tòa án có thể rút ngắn thời hạn tước quyền / hạn chế quyền đối với con. Tòa án chỉ rút ngắn thời hạn chứ không tăng thời hạn.

– Sau khi người bị tước quyền nuôi con thì ai sẽ nuôi con?

Căn cứ pháp lý tại khoản 4 điều 84 bộ luật hôn nhân gia đình 2014 quy định cụ thể như sau:

“Điều 84. Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

4. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự”.

Sau khi người đang trực tiếp nuôi con bị Tòa án hạn chế / tước quyền nuôi con thì người con sẽ được giao cho người còn lại ( vợ hoặc chồng ), nếu như người còn lại cũng không đủ điều kiện để nuôi con thì Tòa án sẽ giao cho người giám hộ theo quy định của bộ luật dân sự.

– Ai có quyền yêu cầu Tòa án tước quyền nuôi con của người khác?

“Điều 86. Người có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên

1. Cha, mẹ, người giám hộ của con chưa thành niên, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên.

2. Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên:

a) Người thân thích;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ.

3. Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện cha, mẹ có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật này có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên”.

Như vậy, ai cũng có quyền yêu cầu Tòa án tước quyền nuôi con nếu như họ phát hiện ra người đang trực tiếp nuôi con có những hành vi thuộc các điều 85 bộ luật hôn nhân gia đình 2014.

1.3. Những loại bằng chứng để giành quyền nuôi con trước Tòa

– Thứ nhất, bằng chứng về đạo đức, nhân phẩm

Một trong những điều kiện đầu tiên khi giao quyền nuôi con trực tiếp cho người nào đó là Tòa án sẽ xem xét về đạo đức và nhân phẩm của người nuôi con, nếu người nào có đạo đức nhân phẩm tốt hơn sẽ có lợi thế hơn và ngược lại, nếu người nào có nhân phẩm đạo đức thấp hơn sẽ bị hạn chế hoặc thậm trí là bị tước quyền nuôi con.

Quay trở lại vấn đề tước quyền nuôi con, nếu như các bạn có các bằng chứng chứng minh người kia ( vợ hoặc chồng ) có nhân phẩm thấp, thường xuyên đánh đập con, thường xuyên xúc phạm nhân phẩm của con, hoặc xúi giục ép buộc con làm những điều trái với đạo đức và pháp luật… Thì các bạn cần thu thập những bằng chứng đó để giao cho Tòa án, lúc này bạn sẽ có lợi thế hơn để giành quyền nuôi con khi ly hôn.

Bằng chứng để giành quyền nuôi con khi ly hôn trước Tòa

( Thu thập bằng chứng để giành quyền nuôi con khi ly hôn trước Tòa khi con bị bạo hành – Ảnh minh họa )

Ví dụ: Bạn nên chụp ảnh lúc chồng bạn đánh con, ăn nhậu say xỉn, đánh bài, hút thuốc trước mặt con, đánh vợ trước mặt con, …

– Thứ hai, bằng chứng về kinh tế tốt, ổn định

Tiếp theo vấn đề đạo đức nhân phẩm sẽ là vấn đề kinh tế của người nuôi con. Để có lợi thế trong việc giành quyền nuôi con, các bạn cần phải có bằng chứng chứng minh được mình có điều kiện nuôi con tốt, cụ thể là chứng minh bạn có một công việc ổn định, chứng minh bạn có một thu nhập ổn định, bạn có một chổ ở ổn định…

Các bạn có thể thu thập các bằng chứng này bằng cách xin giấy chứng nhận của công ty về công việc mà bạn đang làm có mức lương cụ thể, hoặc chứng minh tài chính ở ngân hàng, hoặc các bằng chứng về kinh tế của bạn khác…

Ví dụ: Xin sao kê tài khoản của bạn ở ngân hàng để chứng minh tài chính, photo sổ bảo hiểm của bạn để chứng minh có công việc ổn định, photo hợp đồng lao động của bạn với công ty để chứng minh thu nhập, photo các loại giấy tờ về quyền nhà đất…

Hiện tại có một số nơi cung cấp dịch vụ chứng minh tài chính ảo. Nghĩa là cho bạn mượn tiền vào ngân hàng để chứng minh tài chính, tuy nhiên chúng tôi khuyên các bạn tuyệt đối không nên thuê các dịch vụ chứng minh tài chính ảo này, bởi vì đây là hành vi vi phạm pháp luật, nếu bị pháp hiện thì bạn sẽ bị thua thiệt hơn trong việc giành quyền nuôi con khi ly hôn tại Tòa án.

– Thứ 3, bằng chứng về điều kiện tinh thần

Bằng chứng về mặt tinh thần là gì? Đây là bằng chứng để chứng minh việc bạn có đủ tình yêu thương con để chăm sóc con thật tốt, có đủ thời gian để cho sóc cho con, có đủ kiến thức để nuôi dạy con,…

Ví dụ: Photo bằng cấp của bạn để chứng minh bạn có đủ kiến thức, khi bạn hỏi con có muốn ở với mẹ không thì bạn quay video lúc hỏi con để chứng minh con muốn ở với bạn….

– Thứ 4, bằng chứng người có lỗi (ngoại tình)

Bằng chứng ngoại tình của vợ, chồng cũng là một bằng chứng có lợi thế để bạn giành quyền nuôi con, khi người ngoại tình sẽ bị hạn chế quyền nuôi con do không có đủ đạo đức, không có đủ thời gian cho con….

Trên lý thuyết thì bằng chứng ngoại tình là được liệt vào vấn đề nhân phẩm của người nuôi dạy con, tuy nhiên trên thực tế những thẩm phán tại Tòa án vẫn ngầm bênh vực người không ngoại tình hơn là người ngoại tình ( họ rất ghét những người ngoại tình, mặc dù không nói ra ). Do vậy nếu vợ, hoặc chồng bạn ngoại tình thì bạn nên thu thập các chứng cứ để giành quyền nuôi con được tốt hơn.

2. Dịch vụ điều tra bằng chứng ngoại tình, làm thủ tục ly hôn trọn gói để giành quyền nuôi con khi ly hôn

2.1. Dịch vụ thám tử điều tra bằng chứng ngoại tình để giành quyền nuôi con khi ly hôn

Nếu các bạn đang chuẩn bị ly dị muốn giành quyền nuôi con mà bạn đang nghi ngờ vơ, chồng bạn ngoại tình, các bạn hãy liên hệ đến văn phòng trung tâm tình báo Hoàn Cầu Việt Nam qua đường dây nóng để nhận hướng dẫn sử dụng dịch vụ điều tra bằng chứng ngoại tình chi tiết.

Bằng chứng ngoại tình để giành quyền nuôi con khi ly hôn

( Dịch vụ thám tử điều tra bằng chứng ngoại tình để giành quyền nuôi con khi ly hôn – ảnh minh họa )

Hiện tại trung tâm tình báo Hoàn Cầu Việt Nam đang có đội ngũ thám tử tư đông đảo, chuyên nghiệp và lành nghề, tất cả đều đã được chúng tôi đào tạo những nghiệp vụ điều tra khoa học, được trang bị các loại thiết bị công nghệ hiện đại để phục vụ cho quá trinh theo dõi, điều tra nhằm thu thập các chứng cứ ngoại tình một cách rõ nét và chính xác nhất.

Trong quá trình theo dõi và giám sát đối tượng, các thám tử tư sẽ thu thập những bằng chứng về vụ việc ngoại tình bằng cách chụp ảnh, quay video clip quá trình đối tượng ngoại tình…. để giúp bạn có được những chứng để giành quyền nuôi con khi ly hôn hợp pháp trước Tòa án.

Cụ thể, đối tượng ngoại tình sẽ gặp gỡ người tình, đi ăn uống chung, đi chung 1 xe, có những cử chỉ âu yếm thân mật ( nắm tay, ôm / hôn… ) sẽ được các thám tử tư thu thập lại để làm chứng cứ xác thực.

Trong trường hợp 2 người chở nhau tới khách sạn, nhà nghỉ, phòng trọ… nếu bạn muốn bắt quả tang ngoại tình để có những bằng chứng giành quyền nuôi con tốt nhất thì các thám tử tư của trung tâm tình báo Hoàn Cầu Việt Nam sẽ hỗ trợ các bạn một cách nhanh nhất.

Thế nào là bằng chứng ngoại tình hợp pháp trước Tòa án? Theo quy định thì bằng chứng là những tài liệu có thể thấy được, nghe được, nhìn được, đọc được… Do đó, những bức ảnh, video clip mà chúng tôi cung cấp là những loại tài liệu có thể nhìn được, nghe được, do vậy được làm bằng chứng có giá trị trước Tòa.

Để hiểu rõ hơn về hình thức thuê thám tử theo dõi ngoại tình lấy chứng cứ giành quyền nuôi con khi ly hôn trước Tòa, cũng như tìm hiểu về mức chi phí, các câu hỏi / vấn đề liên quan khác, mời các bạn tham khảo bảng giá dịch vụ thám tử theo dõi ngoại tình để tìm hiểu chi tiết và cụ thể hơn.

2.2. Dịch vụ làm thủ tục ly hôn trọn gói uy tín, nhanh chóng

Văn phòng trung tâm tình báo Hoàn Cầu Việt Nam là tập hợp đội ngũ điều tra viên, luật sư giỏi, có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thủ tục ly hôn trọn gói, chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo đảm uy tín, nhanh nhất hiện nay.

Dịch vụ ly hôn nhanh, trọn gói là gì? Đây là dịch vụ mà các luật sư, điều tra viên của trung tâm tình báo Hoàn Cầu Việt Nam thay mặt bạn để làm hồ sơ, các thủ tục liên quan để nộp đến Tòa án, các bạn sẽ không phải làm bất cứ công việc gì, tất cả sẽ do đội ngũ luật sư, điều tra viên của chúng tôi thay mặt bạn thực hiện.

Các bạn chỉ cần ký tên vào mẫu đơn do chúng tôi soạn sẵn, chuẩn bị những loại giấy tờ theo yêu cầu, tham gia hòa giải tại Tòa án là xong, còn lại tất cả quy trình, thủ tục khác sẽ do đội ngũ điều tra viên, luật sư của trung tâm tình báo Hoàn Cầu Việt Nam thực hiện.

Để hiểu rõ hơn về dịch vụ ly hôn trọn gói khi giành quyền nuôi con, mời các bạn tham khảo bảng giá dịch vụ ly hôn trọn gói của trung tâm tình báo Hoàn Cầu Việt Nam để hiểu rõ chi tiết dịch vụ này.

Tin tức liên quan khác:

Ngoại tình có hậu quả pháp lý thế nào khi ly hôn?

Người ngoại tình bị phạt bao nhiêu năm tù giam?

Tin nhắn có được coi là bằng chứng ngoại tình không?

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thám tử tư: 0967185789