Home / Pháp luật / Ngoại tình có hậu quả pháp lý như thế nào khi ly hôn?

Ngoại tình có hậu quả pháp lý như thế nào khi ly hôn?


Ngoại tình có hậu quả pháp lý như thế nào khi ly hôn? Những bất lợi và thua thiệt như thế nào nếu như việc ngoại tình của một người mà dẫn tới hậu quả vợ chồng ly hôn?

Ngoại tình có hậu quả pháp lý như thế nào khi ly hôn?

Bỏ quan vấn đề đạo đức xã hội, danh dự nhân phẩm con người, uy tín cá nhân của một người bị ảnh hưởng ra thì người ngoại tình còn phải chịu những hậu quả về mặt pháp lý như quyền nuôi con bị hạn chế, được chia tài sản ít hơn, bị phạt hành chính, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc thậm trí là có thể bị khai trừ đảng viên. Dưới đây là những hậu quả pháp lý mà người ngoại tình dẫn tới hậu quả ly hôn có thể sẽ phải chịu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ngoại tình có hậu quả pháp lý như thế nào khi ly hôn?

1. Những hậu quả pháp lý khi ngoại tình dẫn tới ly hôn:

– Thứ nhất, bị hạn chế quyền nuôi con

Theo quy định thì sau khi ly hôn cả vợ và chồng đều có quyền nuôi con là ngang nhau ( Trừ trường hợp hợp con dưới 36 tháng tuổi ). Tuy nhiên, khi giao con cho 1 bên trực tiếp nuôi dạy thì tòa án cũng sẽ xem xét nhiều khía cạnh khác nhau như kinh tế, thời gian, và đạo đức của người trực tiếp nuôi con.

Theo điều 81 bộ luật hôn nhân gia đình 2014 quy định cụ thể về việc nuôi con sau khi ly hôn như sau:

“Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con”.

Trong trường hợp giành quyền nuôi con là ngang nhau thì tòa án sẽ căn cứ vào điều kiện của các bạn để giao quyền nuôi con cho bên nào có điều kiện tốt nhất.

- Thứ 1, ngoại tình dẫn tới hậu quả ly hôn bị hạn chế quyền nuôi con

( Ngoại tình có hậu quả pháp lý như thế nào khi ly hôn? Bị hạn chê giành quyền nuôi con – Ảnh minh họa )

Trong đó, các căn cứ để giao quyền nuôi con bao gồm: Khả năng kinh tế, thời gian dành cho con, đạo đức để nuôi dạy con…. Như vậy, trong trường hợp giành quyền nuôi con thì tòa án sẽ căn cứ người ngoại tình là không có thời nhiều gian dành cho con bằng người kia, không đủ đạo đức, nhân phẩm tốt thì quyền nuôi con của người ngoại tình sẽ bị giảm đi.

– Thứ 2, phải chu cấp tiền cho người nuôi con

Ngoài việc bị hạn chế quyền giành nuôi con ra thì bên cạnh đó, người ngoại tình dẫn tới hậu quả ly hôn còn phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con để người trực tiếp nuôi con có điều kiện chăm sóc cho con được tốt hơn.

“Điều 82. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

2. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

3. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.

- Thứ 2, ngoại tình dẫn tới hậu quả ly hôn phải chu cấp tiền nuôi con

( Ngoại tình có hậu quả pháp lý như thế nào khi ly hôn? Phải chu cấp tiền cho người còn lại để nuôi con – Ảnh minh họa )

Ngoài hậu quả pháp lý của việc ngoại tình dẫn tới ly hôn là không quyền giành nuôi con bị giảm sút ra, người ngoại tình còn phải chu cấp tiền cho người còn lại để nuôi con, và nếu việc thăm con mà không đúng quy định thì có thể bị hạn chế quyền thăm con.

– Thứ 3, người ngoại tình được chia tài sản ít hơn

Theo điểm d, khoản 4, điều 7 tại thông tư liên tịch Số: 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP quy định cụ thể vấn đề chia tài sản khi ly hôn như sau:

“Điều 7. Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

4. Trường hợp áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn thì tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi, nhưng có tính đến các yếu tố sau đây để xác định tỷ lệ tài sản mà vợ chồng được chia:

d) “Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng” là lỗi của vợ hoặc chồng vi phạm quyền, nghĩa vụ về nhân thân, tài sản của vợ chồng dẫn đến ly hôn”.

- Thứ 3, ngoại tình dẫn tới hậu quả ly hôn được chia tài sản ít hơn

( Ngoại tình có hậu quả pháp lý như thế nào khi ly hôn? Được chia tài sản ít hơn do có lỗi nhiều hơn – Ảnh minh họa )

– Ví dụ: Trường hợp người chồng có hành vi bạo lực gia đình, không chung thủy ( ngoại tình ) hoặc phá tán tài sản thì khi giải quyết ly hôn Tòa án phải xem xét yếu tố lỗi của người chồng khi chia tài sản chung của vợ chồng để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của vợ và con chưa thành niên.

– Thứ 4, bị phạt hành chính (phạt tiền)

Theo điều 59 của nghị định Số: 82/2020/NĐ-CP năm 2020 mới nhất hướng dẫn xử phạt hành chính đối với trường hợp ngoại tình như sau:

“Điều 59. Hành vi vi phạm quy định về kết hôn, ly hôn và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;

b) Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác;

c) Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ”.

Như vậy, nếu như có chứng cứ chứng minh người ngoại tình vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng thì người đó và cả người thứ 3 sẽ có thể bị phạt hành chính, phạt tiền từ 1 – 3 triệu đồng.

- Thứ 4, ngoại tình dẫn tới hậu quả ly hôn bị phạt hành chính (phạt tiền)

( Ngoại tình có hậu quả pháp lý như thế nào khi ly hôn? Có thể bị phạt hành chính từ 3 – 5 triệu đồng )

Trong trường hợp này phổ biến nhất là chồng chung sống với người khác như vợ chồng, việc chứng minh chung sống như vợ chồng cũng cần phải có các căn cứ như: Ở chung nhà có hàng xóm xác nhận, hoặc có tài sản chung, hoặc có con chung… Vấn đề chung sống như vợ chồng ở bài chia sẽ sau chúng tôi sẽ phân tích cụ thể hơn để các bạn hiểu rõ.

– Thứ 5, bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Theo quy định tại điều 182 của bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ xung 2017 quy định cụ thể về hành vi ngoại tình dẫn tới ly hôn như sau:

“Điều 182. Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng

1. Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

a) Làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn;

b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Làm cho vợ, chồng hoặc con của một trong hai bên tự sát;

b) Đã có quyết định của Tòa án hủy việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt việc chung sống như vợ chồng trái với chế độ một vợ, một chồng mà vẫn duy trì quan hệ đó”.

Theo đó, nếu như ngoại tình mà dẫn tới hậu quả ly hôn thì cả người ngoại tình và người thứ 3 đều có thể sẽ phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự với khung hình phạt ảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

- Thứ 5, ngoại tình dẫn tới hậu quả ly hôn bị phạt tù

( Ngoại tình có hậu quả pháp lý như thế nào khi ly hôn? Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm; hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm – Ảnh minh họa )

Trong trường hợp việc ngoại tình mà gây ra hậu quả nghiêm trọng làm cho vợ, chồng, hoặc con của một trong 2 bên tự sát thì cả người ngoại tình và người thứ 3 cũng có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

– Thứ 6, ngoại tình có thể bị trai trừ đảng viên

Trường hợp người đang là đảng viên mà ngoại tình dẫn tới ly hôn còn có hậu quả pháp lý là có thể bị khai trừ đảng viên. Trong trường hợp này có thể rơi vào một số trường hợp như: Ngoại tình dẫn tới ly hôn, sau khi ly hôn mà không cấp dưỡng cho con…

Theo khoản 3, điều 24 của quy định Số: 102-QĐ/TW quy định về vấn đề đảng viên vi phạm quy định hôn nhân gia đình như sau:

“Điều 24. Vi phạm quy định về hôn nhân và gia đình

3. Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

a) Vi phạm quy định về cấm kết hôn, vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng.

b) Ép buộc vợ (hoặc chồng), con làm những việc trái đạo lý, trái pháp luật mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

c) Từ chối thực hiện, không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cha mẹ, nghĩa vụ cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn theo quy định của pháp luật”.

Ngoại tình có hậu quả pháp lý như thế nào khi ly hôn trong trường hợp người ngoại tình là đảng viên? Nếu thuộc các quy định tại điều điều 24 của quy định Số 102-QĐ/TW thì có thể bị khai trừ khỏi đảng.

Trên đây là 6 hậu quả pháp lý khi ngoại tình dẫn tới ly hôn mà người ngoại tình sẽ chịu thiệt nhiều hơn, hy vọng các bạn sẽ có cái nhìn chính xác về việc ngoại tình dẫn tới ly hôn để có quyết định đúng đắn nhất. Chúc các bạn thành công!

2. Dịch vụ thám tử điều tra chứng cứ ngoại tình khi ly hôn

Chào tất cả các bạn, hiện tại trung tâm tình báo Hoàn Cầu Việt Nam đang cung cấp dịch vụ điều tra thu thập chứng cứ ngoại tình phục vụ cho vấn đề ly hôn để giành quyền nuôi con, chia tài sản…. Các bạn nếu đang trong tình trạng chuẩn bị ly hôn, hoặc đang nghi gờ vợ, chồng ngoại tình, các bạn hãy liên hệ đến trung tâm tình báo Hoàn Cầu Việt Nam để nhận các hướng dẫn chi tiết nhất.

Dịch vụ thám tử điều tra chứng cứ ngoại tình khi ly hôn

( Dịch vụ thám tử điều tra chứng cứ ngoại tình khi ly hôn – Ảnh minh họa )

Dịch vụ thám tử điều tra chứng cứ ngoại tình là gì? Đây là quá trình các thám tử tư chuyên nghiệp sẽ theo dõi, giám sát người ngoại tình nhằm thu thập những chứng cứ liên quan đến vụ việc ngoại tình của đối tượng một cách cụ thể. Các chứng cứ được chúng tôi thu thập là hình ảnh và video clip.

Những chứng cứ mà chúng tôi điều tra và cung cấp cho các bạn đều được sử dụng trước tòa khi ly hôn để giành quyền nuôi con, phân chia tài sản một cách hợp pháp, do các chứng cứ được cung cấp bằng hình ảnh, video clip là loại chứng cứ xác thực nhất.

Thế nào là bằng chứng ngoại tình hợp pháp? Theo quy định ở điều 94 của bộ luật tố tụng dân sự 2015 thì chứng cứ là những loại “tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được”. Do đó, hình ảnh, video clip mà chúng tôi cung cấp cũng là một loại tài liệu có thẻ nghe được, nhìn được, và nó cũng được sử dụng làm bằng chứng ngoại tình theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, trong trường hợp các bạn muốn “bắt quả tang ngoại tình” để có chứng cứ thuyết phục nhất thì các thám tử tư của trung tâm tình báo Hoàn Cầu Việt Nam cũng sẽ hỗ trợ các bạn một cách chuyên nghiệp và hiệu quả nhất.

Để hiểu rõ hơn về dịch vụ thám tử điều tra chứng cứ ngoại tình khi ly hôn, theo dõi ngoại tình khi nghi ngờ vợ, chồng, người yêu, người thân trong gia đình ngoại tình…. Các bạn hãy gọi đến văn phòng trung tâm tình báo Hoàn Cầu để nhận tư vấn cụ thể hơn.

Chúng tôi hiện đang cung cấp dịch vụ thám tử theo dõi ngoại tình trên toàn quốc, các bạn khi muốn theo dõi điều tra ngoại tình ở bất ỳ đâu, các bạn hãy gọi cho chúng tôi để nhận hỗ trợ, hoặc các bạn tham khảo bảng giá dịch vụ thám tử điều tra ngoại tình chính thức của công ty thám tử Hoàn Cầu để biết chính xác mức chi phí cho sự việc của các bạn.

5/5 - (5 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thám tử tư: 0967185789