Home / Tin tức thám tử / Những câu nói hay, nổi tiếng và ý nghĩa nhất của Sherlock Holmes

Những câu nói hay, nổi tiếng và ý nghĩa nhất của Sherlock Holmes

Tổng hợp những câu nói hay và nổi tiếng của Sherlock Holmes bằng tiếng anh dịch sang tiếng Việt, trong những câu nói mang một triết lý ẩn đằng sau nó mà người đọc có thể áp dụng vào thực tiễn một cách hiệu quả, đặc biệt là đối với những người đang theo nghề thám tử tư điều tra theo dõi hiện nay.

Những câu nói hay, nổi tiếng của Sherlock Holmes bằng tiếng anh dịch sang tiếng Việt

Thám tử Sherlock Holmes, mặc dù chỉ là một nhân vật hư cấu không có thật, nhưng những gì mà trong câu truyện này để lại cho chúng ta những kinh nghiệm, những triết lý vô cùng sâu xa. Dưới đây văn phòng trung tâm tình báo Hoàn Cầu Việt Nam chúng toi sẽ tổng hợp lại những câu nói hay, nổi tiếng và ý nghĩa nhất của Sherlock Holmes.

Những câu nói hay, nổi tiếng của Sherlock Holmes bằng tiếng anh dịch sang tiếng Việt

– Câu nói nổi tiếng nhất của Sherlock Holmes bằng tiếng Anh: My name is Sherlock Holmes, my job is to know what other people don’t know ( Tên tôi là Sherlock Holmes. Công việc của tôi là biết những gì người khác không biết )

1. Dù cố tình suy diễn, nhưng sự thật sẽ luôn mãi là sự thật

– Tiếng anh: When you have eliminated the impossible, the last thing, no matter how unbelievable, is the truth.

– Tiếng việt: Khi bạn đã loại bỏ tất cả những điều không thể, điều cuối cùng dù khó tin đến đâu thì nó vẫn là sự thật.

2. Giải thích nhiều cũng không bằng chứng minh thực tế

– Tiếng anh: The question is not what have you done in this world but the question is, what can you do to make people believe that you have done?

– Tiếng việt: Câu hỏi không phải là bạn đã làm được những gì trên thế giới này? Mà câu hỏi là bạn có thể làm được những gì để khiến cho mọi người tin rằng bạn đã làm được điều đó?

3. Không có gì có thể che dấu mãi được

– Tiếng anh: Things that one person can create, someone else will discover

– Tiếng việt: Những thứ mà một người có thể tạo ra, thì người khác cũng sẽ khám phá ra được điều đó.

Những câu nói nổi tiếng của Sherlock Holmes bằng tiếng Anh

Những câu nói nổi tiếng của Sherlock Holmes bằng tiếng Anh

4. Hãy biết cách giữ bí mật và điểm mạnh của bản thân

– Tiếng anh: A smart person won’t tell all his tricks. If I tell you too much about the way I work, there will come a time when you will think that I am just an ordinary guy after all.

– Tiếng việt: Một người thông minh sẽ không kể hết những chiêu trò của mình. Nếu tôi kể cho bạn nghe quá nhiều về cách tôi làm việc, sẽ có lúc bạn nghĩ rằng: suy cho cùng tôi cũng chỉ là một chàng trai bình thường.

5. Trước khi trách móc người khác, hãy biết cảm ơn họ trước

– Tiếng anh: I confessed to him that it had been three days since I had tasted food or drink, until he had had enough kindness to pour me this glass of water. But it’s the cigarettes that I find the most annoying.

– Tiếng việt: Tôi thú nhận với anh rằng, đã 3 ngày nay kể từ khi tôi nếm thức ăn hay thức uống, cho đến khi anh có đủ lòng tốt để rót cho tôi cốc nước này. Nhưng chính loại khói thuốc lá mà anh đang hút khiến cho tôi cảm thấy khó chịu nhất.

6. Tuyệt đối không kết luận một vấn đề nào đó khi chưa có chứng cứ xác thực

– Tiếng anh: A fundamental mistake is to make assumptions before the actual facts are at hand. Doing so causes our judgment to be very misleading.

– Tiếng việt: Một sai lầm cơ bản mọi người thường hay mắc phải đó là đưa ra các giả định trước khi có những dữ kiện thực tế ở trong tầm tay. Làm như vậy khiến phán đoán của chúng ta rất sai lệch.

7. Muốn trở nên giỏi, hãy bắt đầu với những gì cơ bản nhất

– Tiếng anh: Newcomers to this field should start with the rudimentary problems: meet anyone, just by observing, let’s try to find out his biography, profession.

– Tiếng việt: Người mới bước chân vào lĩnh vực này nên bắt đầu với những vấn đề sơ sài: gặp ai, chỉ cần quan sát, chúng ta hãy thử tìm hiểu tiểu sử, nghề nghiệp của người đó.

8. Muốn hiểu về thiên nhiên phải có tư tưởng vĩ đại

– Tiếng anh: Our thinking must be on a grand scale with nature when we want to understand nature.

– Tiếng việt: Suy nghĩ của chúng ta phải ở quy mô lớn với thiên nhiên khi chúng ta muốn hiểu về thiên nhiên

9. Hãy thoát ra khỏi vùng an toàn của bạn, mạnh dạn vươn ra biển sâu

– Tiếng anh: You can see everything. You can’t reason from what you see, just because you’re shy, afraid of being wrong, and don’t dare to deduce.

– Tiếng việt: Bạn có thể nhìn thấy mọi thứ. Bạn không thể suy luận từ những gì bạn thấy, chỉ vì bạn nhút nhát, sợ sai và không dám suy luận.

Những câu nói hay, nổi tiếng và ý nghĩa nhất của Sherlock Holmes

Những câu nói hay, nổi tiếng và ý nghĩa nhất của Sherlock Holmes

10. Đừng chủ quan đánh giá sự việc khi chưa vào thực tế

– Tiếng anh: Thrill is often a clue, which is something that almost never changes. The more uncharacteristic and more trivial a case is, the more difficult it is to investigate.

– Tiếng việt: Sự kỳ bí thường là một manh mối, đó là điều gần như không bao giờ thay đổi. Một vụ án càng không điển hình và càng tầm thường thì nó lại càng khó điều tra.

11. Học tập là một điều tốt, đừng bao giờ ngừng học tập

– Tiếng anh:  Education never ends, Watson. It’s a series of lessons where the best is at the end

– Tiếng việt: Giáo dục không bao giờ kết thúc, Watson! Đó là một chuỗi các bài học mà ở đó điều tốt nhất nằm ở phần cuối.

12. Hãy biết khiêm tốn, đừng tự đánh giá bản thân cao quá

– Tiếng anh:  When people want to lift themselves higher than nature, they will inevitably roll down the slope below. The highest class type will become an animal, if it leaves the right path that has been devoted to human destiny.

– Tiếng việt: Khi con người muốn nâng mình lên cao hơn so với tự nhiên, tất yếu sẽ lăn xuống con dốc bên dưới. Loại người muốn mình được xếp hạng cao cấp nhất sẽ bị xếp hàng ngang với động vật, nếu biết đi trên con đường đúng đắn sẽ có được số phận con người.

13. Tư tưởng của người giàu và người nghèo rất khác nhau

– Tiếng anh: I receive letters from all walks of life. Usually, letters from people of lower status are more interesting. This letter looks like an invitation to a social party. They often bore people or have to lie.

– Tiếng việt: Tôi nhận được thư từ mọi tầng lớp xã hội. Thông thường, thư từ những người có địa vị thấp hơn sẽ thú vị hơn. Bức thư này trông giống như một lời mời đến một bữa tiệc xã hội. Người nhận được thư này thường dè bỉu mọi người hoặc phải nói dối.

Những câu nói nổi tiếng của Sherlock Holmes

Những câu nói nổi tiếng của Sherlock Holmes

14. Hãy biết cách nắm bắt tâm lý của người khác, nhưng đừng quá lố

– Tiếng anh: I already have a plan. First of all, he had to exaggerate the situation. People will come to you for information. You can paint in gloom, excitement, delirium, whatever severe symptoms you like, but I’ll be fine by next week. Don’t talk too much.

– Tiếng việt: Tôi đã có một kế hoạch. Trước hết, anh phải phóng đại hoàn cảnh lên. Sau đó mọi người sẽ tìm đến bạn để yêu cầu biết thông tin. Bạn có thể vẽ chúng ra trong sự u ám, phấn khích, mê sảng, hay bất cứ triệu chứng nghiêm trọng nào mà bạn thích, nhưng tôi sẽ ổn vào tuần tới. Đừng nói nhiều nữa.

15. Người có óc suy luận thì luôn có sự phong phú

– Tiếng anh: From just a drop of water, a good inference can infer the possibility of an ocean or a waterfall, even though he has never seen them with his own eyes.

– Tiếng việt: Chỉ từ một giọt nước, một người có lối suy luận tốt thì có thể suy ra đại dương hay một thác nước, mặc dù anh ta chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy chúng.

16. Hãy biết cách chọn những kiến thức để thu nạp vào đầu

– Tiếng anh: The human brain is initially like an empty room, we will have to put the furniture we like in it. The fool piles on so many miscellaneous things that knowledge that can help him is squashed under a pile of other knowledge, so that when he needs it, it is difficult for him to draw it to use. Left, the skilled selector filtered carefully, ranking into the room.

– Tiếng việt: Bộ não con người ban đầu giống như một căn phòng trống, chúng ta sẽ phải đặt những đồ đạc mình thích vào đó. Thằng ngu chồng chất lên bao nhiêu thứ linh tinh vào căn phòng đó, trong khi những kiến ​​thức có thể giúp ích cho nó lại bị đè bẹp dưới một đống những khác, để khi nó cần, nó khó rút ra để sử dụng. Trái lại, người thợ lành nghề chọn lọc hết sức cẩn thận những thứ xếp vào trong gian phòng ấy.

Những câu nói hay, nổi tiếng của Sherlock Holmes bằng tiếng anh dịch sang tiếng Việt

Những câu nói hay, nổi tiếng của Sherlock Holmes bằng tiếng anh dịch sang tiếng Việt

17. Hãy biết cách khiêm tốn để biết mình kém cỏi, từ đó mà cố gắng học hỏi để đi lên

– Tiếng anh: The best proof of a man’s greatness lies in his awareness of his own inferiority

– Tiếng việt: Bằng chứng tốt nhất về sự vĩ đại của một người đàn ông nằm ở việc anh ta nhận thức được sự kém cỏi của chính mình.

18. Hãy tiến xa hơn, đi nhiều hơn để biết thực tế nhiều hơn

– Tiếng anh: Life is more strange than anything people can think of. We cannot believe that there are things that are just mindless existence. If we could hold hands and fly through that window, fly over the city, gently lift people’s roofs off, see the weird things going on. See strange coincidences, diabolical intrigues, overlapping goals, perilous, bizarre sequences of events spanning several generations, leading to a hazy outcome. We will see that what people imagine, with their conventions, foreshadowed conclusions, are tedious and impractical.

– Tiếng việt: Cuộc sống kỳ lạ hơn bất cứ điều gì con người có thể nghĩ đến. Chúng ta không thể tin rằng có những thứ chỉ là sự tồn tại vô tâm. Nếu chúng ta có thể nắm tay nhau và bay qua khung cửa sổ đó, bay qua thành phố, nhẹ nhàng nâng mái nhà của mọi người lên, xem những điều kỳ lạ đang diễn ra. Xem những sự trùng hợp kỳ lạ, những âm mưu quỷ quyệt, những mục tiêu chồng chéo, sự nguy hiểm, chuỗi sự kiện kỳ ​​lạ kéo dài qua nhiều thế hệ, dẫn đến một kết cục mơ hồ. Chúng ta sẽ thấy rằng những gì mọi người tưởng tượng, với những quy ước của họ, những kết luận được báo trước, thật tẻ nhạt và không thực tế.

19. Kiến thức có thể vận dụng tốt nhất chính là kiến thức nằm ở trong đầu

– Tiếng anh: People should arrange orderly and carefully keep in mind the necessary knowledge for themselves. Others can be stored in the library and can be used whenever needed.

– Tiếng việt: Mọi người nên sắp xếp có trật tự và cẩn thận, hãy nên ghi nhớ những kiến ​​thức cần thiết cho mình bằng cách bỏ chúng vào trong đầu. Những người khác có thể được lưu trữ trong thư viện và có thể được sử dụng bất cứ khi nào cần thiết.

Trên đây là những câu nói nổi tiếng của Sherlock Holmes được đánh giá là hay nhất của vị thám tử đại tài, nếu chúng ta biết cách vận dụng những triết lý này vào cuộc sống thì cũng sẽ giúp ích được rất nhiều cho sự việc của mỗi chúng ta, hy vọng các bạn cũng sẽ vận dụng được những triết lý này vào thực tiễn cuộc sống của bạn một cách hiệu quả, chúc các bạn thành công!

– Tin tức Sherlock Holmes khác:

Thám tử tư Sherlock Holmes là ai? Có thật hay không? Nhà ở đâu?

Người yêu của Sherlock Holmes là ai? anh ta có yêu cô ấy không?

5/5 - (8 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thám tử tư: 0967185789